Category Archives: Asimetrik Savaş Nedir?

Asimetrik Savaşta Özel Eğitimli Askeri Birlikler

Asimetrik Savaş’ta, elit askerî birliklerin veya diğer yaygın isimleriyle özel kuvvetlerin, özel harp birliklerinin önemi ve ağırlığı tartışılmaz derecede büyüktür. Bir çok ülke, bu tür birlikleri silahlı kuvvetlerinin bir parçası olarak her an savaşa hazır şekilde bulundurmakta ve özellikle kriz … Okumaya devam et

Asimetrik Savaş Nedir?, Özel Birlikler içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Asimetrik Savaş-Psikolojik Harekat

Psikolojik Harekat, Asimetrik Savaş’ın uygulamalarında vaz geçilmez taktiklerden birisidir. Özellikle soğuk savaş döneminde çokça başvurulan yöntemlerden birisi olan psikolojik harekat, her türlü propaganda, bilgi savaşı ve dolaylı örtülü hareketleri kapsamaktadır. Kaynağı, istikameti ve yöntemleri belirsiz olan psikolojik harekat, bir savaş … Okumaya devam et

Asimetrik Psikolojik Savaş, Asimetrik Savaş Nedir? içinde yayınlandı | 1 Yorum

Asimetrik Savaşın Harp Stratejilerindeki Yeri Nedir?

Savaş, insanlığın var oluşundan beri gündemden hiç düşmemesi nedeniyle, üzerinde en çok kafa yorulan kavramlardan birisi olmuş, bir çok düşünür tarafından sanat olarak kabul edilmiştir. Her kavram gibi, savaş da yüzyıllar içinde “gelişerek”, sürekli olarak çehresini değiştirmiş ve son yıllara … Okumaya devam et

Asimetrik Savaş Nedir? içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Asimetrik Savaşta Dış Destek

Soğuk Savaş sırasındaki çatışmalarda, bazı ülkelerin çatışan taraflara destek sağlaması, yaygın bir dış politika uygulaması olarak kabul edilmekteydi. Örnek olarak; ABD’nin, komünizmle mücadele politikasının bir sonucu olarak, Nikaragua’daki yönetime karşı savaşan Kontra Gerillaları, SSCB’ye karşı direnen Afgan  Mücahitleri ve  Tibet’teki … Okumaya devam et

Asimetrik Savaş Nedir? içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Asimetrik Savaş Nedir?

Savaş, aralarındaki menfaat çatışmasını kendi lehine çevirmek isteyen taraflardan birisinin savaşma gücünün, matematiksel olarak diğerine nazaran alt edilemez bir seviyede olduğu zaman patlak verir. Bu durumda, zayıf taraf olarak görülen aktörler, kendi menfaatlerini korumak için bu dengesizliği kendi lehlerine çevirmeye … Okumaya devam et

Asimetrik Savaş Genel, Asimetrik Savaş Nedir? içinde yayınlandı | 2 Yorum